Belediyemiz ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan “Afet Önleme Azaltma Temel planı” çalışma anlaşması; 2000/1885 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanıp 22.01.2001 tarih ve 24295 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 13.03.2001 tarihinde Belediyemiz Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde ilgili projeye başlanmış, 2002 yılı sonunda da tamamlanmıştır.

İlgili proje ile, muhtemel bir depremde, ilimizde hasar riski yüksek alanların belirlenmesi konusunda mahalle bazında bina ve alt yapıların hasargörebilirliği incelenmiştir. Söz konusu çalışma ile deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürütülen ve 4 farklı senaryo depremi esas alınarak hazırlanan bu proje ile mahalle bazında tüm alt ve üst yapılarda meydana gelecek hasar miktarları tespit edilmiş bulunmaktadır.

İstanbul’da iki farklı senaryoya göre (7.5 veya 7.7 büyüklüğünde bir deprem için ön görülen)muhtemel Kayıp Ve Hasar Durumu; yaklaşık 750.000 bina, 3.040.000 hane ve 9.000.000 nüfus üzerinden yapılan analizlere göre;50.000 ila 60.000 ağır hasarlı bina,

  •  500.000 ila 600.000 civarında evsiz aile,
  •  70.000 ila 90.000 civarında ölü,
  •  120.000 ila 130.000 ağır, 400.000 hafif yaralı,
  •  1.000 ila 2.000 noktada su sızıntısı,
  •  30.000 doğalgaz kutusunda gaz çıkışı,
  •  Elektrik kablolarının % 3 ünde kopma,
  •  50 milyon ton enkaz,
  • 40 milyar ABD doları civarında maddi kayıp,
  •  1.000.000 kişi için kurtarma operasyonu,
  •  330.000 çadıra ihtiyaç duyulacaktır.