YÖNETİM ŞEMASI

Murat YÜN

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı

Kemal DURAN

Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü

Deniz YILMAZ

Müdür Yardımcısı

Dr. Evrim YAVUZ

Müdür Yardımcısı

Hakan MEHMETOĞLU

Müdür Yardımcısı