Bu proje; İTÜ, ODTÜ, YTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerine Belediyemiz tarafından hazırlatılmıştır. Bu çalışma ile durum tespiti yanında;

  • yapı inceleme ve güçlendirme,
  • imar uygulamaları,
  • hukuki çalışmalar,
  • mali kaynak çalışmaları,
  • eğitim çalışmaları,
  • sosyal faaliyetler,
  • afet ve risk yönetiminin “temel ilke” ve “esasları” belirlenmiştir.

İDMP’nin ana başlıkları altında sıralanan çalışmalar, belirli bir program dahilinde aşama aşama devam etmektedir. İDMP, yukarıda şekilde belirtilen kurum ve kuruluşlar arasında sorumlulukları, kararları ve yöntemleri belirleyen sosyal bir kontrattır.

Deprem Master Planı İçin Tıklayınız

Proje ile ilintili olarak, Eylem Planları ve Veri

Kataloğuna ulaşmak için;

İDMP Kültürel Mirasın Korunması Planı İçin Tıklayınız

İDMP Yerel Eylem Planı İçin Tıklayınız

İstanbul Deprem Bilgi Sistemi (İSDEBİS) Veri Kataloğu İçin Tıklayınız