İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’NUN Deprem Çalıştayı Konuşması

İstanbul’un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla ulusal ve uluslararası yaklaşık 650 uzman/araştırmacı ve kurumsal temsilcinin davet edildiği “İstanbul Deprem Çalıştayı” 2-3 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kentte yaşanacak olası bir depremin etkileri ve buna yönelik çözüm önerilerinin etraflıca masaya yatırıldığı çalıştay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşması ile başladı ve İBB’nin deprem ve kentsel dönüşümle ilgili yöneticileri, ulusal ve uluslararası akademisyenler, ilgili bakanlıklar, valilik, enstitüler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, farklı disiplinlerdeki meslek grupları ve sektörlerin temsilcilerinin de yer aldığı 174 farklı kurumdan yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay süresince, Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Merkezi’nin (UNDRR) de dikkate aldığı ‘Sendai Çerçevesi Planı’nda ilan edilmiş prensiplere göre belirlenen 6 tematik başlık (Afet Risk Yönetimi; Acil Durum Yönetimi; Afet Risk Analizleri; Afet Risk Finansman Kapasitesinin Geliştirilmesi/Afet ekonomisi; Kentsel/Mekânsal Planlama, Tasarım, Yenileme, Geliştirme; Ekosistemin ve Doğal Kaynakların Korunması ile İklim Değişikliği Adaptasyonu) ele alındı. İlk gün gerçekleştirilen panel oturumlarında; belirlenen temalarla ilgili mevcut durum, uluslar arası alandaki gelişmeler ve bilimsel çerçevenin ortaya konulması sağlanmış olup, ikinci gün yapılan yuvarlak masa oturumlarında ise konulara ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ve projeler konuşulmuştur.