İstanbul’un deprem, heyelan, kaya düşmesi, taşkın ve benzeri sorunlarının saptanması ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesinin yanı sıra, imar planlarına temel oluşturacak jeolojik harita yapımına Haziran 1994 de başlanmıştır. Etaplar(bölgeler) halinde yürütülen bu çalışma, Aralık 2011 tarihinde tamamlamıştır.

5216 Sayılı Kanunla belirlenen İstanbul İl sınırı içinde kalan ve göller hariç olmak üzere yaklaşık 5366 km2 alanda, sayısal ortamda hazırlanan ve 1088 adet 1/5.000 ölçekli paftalardan oluşan jeoloji haritaları İstanbul İl sınırlarını kapsamaktadır.

Aşağıda, İstanbul’un genel jeolojik özelliklerinin anlatıldığı “İstanbul İl Alanının Jeolojisi” adlı raporun yönetici özeti, raporun tamamı ve İstanbul Kent Jeolojisi ve Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında üretilen 1/5.000 ve 1/2.000 ölçekli jeoloji haritalarının sadeleştirilmesiyle oluşturulan 1/100.000 ölçekli jeoloji haritası sunulmuştur.